CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Uwaga, ważny komunikat!

Email Drukuj PDF

Odwołuje się zaplanowane na dzień 28.02.2015r. wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Pogorzeliskach. Nowy termin zostanie podany niezwłocznie po ustaleniu.

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"

Email Drukuj PDF

W dniu 18.02.2015 r. w Zespole Szkół w Chocianowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", którego organizatorem był Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Chocianowie. Uczestniczyły w nim reprezentacje Szkól Podstawowych z Chocianowa, Trzebnic, Szklar Dolnych i Parchowa oraz reprezentacja z Zespołu Szkół w Chocianowie. Młodzież musiała wykazać się wiedzą z zakresu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Na podstawie rozwiązanych testów wyłoniono zwycięzców:

w grupie szkół podstawowych zwyciężyła Zuzanna Mularczyk z SP Chocianów, drugie miejsce zajął Kacper Nietopiel z SP Parchów , trzecie miejsce Aleksandra Kowalczuk z SP Parchów.

w grupie szkół średnich zwyciężył Maciej Hruszowiec, drugie miejsce zajęła Wiktoria Helmes, trzecie miejsce Adrian Wadas wszyscy z Zespołu Szkół w Chocianowie.

Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca będą reprezentowali Gminę Chocianów na eliminacjach powiatowych które odbędą się 20.03.2015 r. w Gaworzycach.

Poczęstunek i nagrody dla zwycięzców ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Pan Franciszek Skibicki. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych eliminacjach Turnieju.

 

Uwaga - statystyczne badania ankietowe w 2015 roku

Email Drukuj PDF

 

Podatki w 2015 roku w gminie Chocianów

Email Drukuj PDF

 

Do 15 lutego a w 2015 roku do 16 lutego mieszkańcy Miasta i Gminy Chocianów zobowiązani są do zapłaty I raty podatku od środków transportowych za 2015 rok,II rata płatna jest do dnia 15 września.

Do 15 marca a w 2015 roku do 16 marca mieszkańcy Miasta i Gminy Chocianów zobowiązani są do zapłaty I raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz Łącznego Zobowiązania Pieniężnego.

II rata płatna jest do dnia 15 maja,

III rata płatna jest do dnia 15 września,

IV rata płatna jest do 15 listopada a w roku 2015 do 16 listopada.

Do 31 marca 2015 roku należy uiścić bez wezwania opłatę od posiadania psów.

31 marca 2015 roku mija termin zapłaty opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłatę należy wnieść bez wezwania).

Szczegółowe informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych dostępne są na stronie www.chocianow.bip.pbox.pl w zakładce Podatki i opłaty lokalne.

 

 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 

InformatorSprawozdanieWażne i Pożyteczne


2. marca 2015

Imieniny obchodzą:
Franciszek, Lew, Michał